Kontakty

Jednatel – ředitel (obchod)
Ing. Vít Havel
tel: 603 248 911
Vedoucí dopravy (služby) Vedoucí živočišné výroby
Stanislav Prachař
tel: 603 569 828
Jiří Mlček
tel: 605 207 925
Technik výroby Ekonomický úsek
Jiří Olišar
tel: 731 471 267
Jana Urbánková DiS.
tel: 317 856 230
Jana Machyánová
tel: 317 856 230