Kontakty

Jednatel – ředitel (obchod)

Ing. Vít Havel
tel: 603 248 911

Vedoucí dopravy (služby)

Stanislav Prachař
tel: 603 569 828

Vedoucí živočišné výroby

Jiří Mlček
tel: 605 207 925

Technik výroby

Jiří Olišar
tel: 731 471 267

Ekonomický úsek

Jana Urbánková DiS.
tel: 317 856 230

Jana Machyánová
tel: 317 856 230