Dolní
Kralovice s.r.o.

257 68 Dolní Kralovice

Ústředna

7:00 – 15:30

Pondělí až pátek

od založení společnosti

50+

stálých zaměstnanců

98 mil. Kč

vlastního kapitálu

50+

98 mil. Kč

od založení
společnosti

stálých
zaměstnanců

vlastního
kapitálu

AGRO Dolní Kralovice s.r.o.

Podnik AGRO Dolní Kralovice s.r.o. se nachází v obci Dolní Kralovice na okrese Benešov a působí v oblasti zemědělské výroby.

Zabýváme se rostlinnou a živočišnou výrobou. Tržby rostlinné výroby činí 50 % a tržby živočišné výroby také 50 %. Z ekonomických důvodů se zaměřujeme i na množení osiv obilovin, řepky, jílku a jetele.

V pásmu hygienické ochrany (PHO) vodního díla Želivka se nachází více jak 95 % pozemků.

Podnik vznikl na základě privatizace 1/3 Státního statku Dolní Kralovice, který hospodařil na pozemcích od svého vzniku v roce 1957.

K založení došlo 17. 1. 1994 a hospodařit začal 1. 4. 1994 na výměře 900 ha zemědělské půdy a s 500 ks hovězího dobytka.

Zakladatelé

Josef Balda
Ing. Vít Havel
Bohumil Holakovský
Ing. Jiří Marušák
Josef Nulíček
Stanislav Prachař

Rostlinná výroba

Největší podíl (48 %) na orné půdě zaujímají obiloviny (pšenice, ječmen, žito a oves).

V roce 2020 dosáhl náš výnos obilovin 6,9 t/ha. Průměr ČR byl v témže roce o 1,3 t/ha nižší.

Obdělávání půdy

1 385 ha

Živočišná výroba

V živočišné výrobě se zaměřujeme pouze na chov skotu (produkci mléka a masa).

V roce 2020 dosáhla dojivost našich krav 8 975 l/rok. Průměr ČR byl v témže roce o 504 l/rok nižší.

Chov skotu

1 170 ks

Služby

Disponujeme nejrůznější technikou, kterou nabízíme jako službu pro vás.

Dostupnost

Pouze pro oblast uvedenou u služby

Práce autojeřábem

T815 AD20

Nákladní autodoprava

T815 s vlekem (22 t)

Galerie

Kontakt

Máte-li jakýkoliv dotaz, např. ohledně našich služeb, neváhejte nás kontaktovat.

317 856 230

Ústředna

Ing. Vít Havel

Jednatel –⁠ ředitel (obchod)

Alena Urbánková

Jednatel (dotace)

Jana Nekolová Dis.

Dotace

Ing. Ondřej Kadleček

Vedoucí dopravy (služby)

Jana Čiháková

Vedoucí živočišné výroby

Jiří Olišar

Technik výroby –⁠ mechanizace

Lenka Čapková

Ekonomický úsek

Jana Machyánová

Ekonomický úsek